פרוטוקולים מישיבות מיל״ה
ועדת מנהלי הרכבים - סיכום 2020-21
ועדת מנהלי הרכבים - סיכום 2020-21

|

אסיפה כללית וועד מנהל - אישור תקציב ותוצאות בחירות 06/12
אסיפה כללית וועד מנהל - אישור תקציב ותוצאות בחירות 06/12

2019

ישיבת ועד מנהל ואסיפה כללית 06/09
ישיבת ועד מנהל ואסיפה כללית 06/09

|

ישיבת מנהלי הרכבים 11/06
ישיבת מנהלי הרכבים 11/06

2019

דו"ח ועדת ביקורת לשנת 2017 - 28/06
דו"ח ועדת ביקורת לשנת 2017 - 28/06

|

אסיפה כללית ובחירות לוועד המנהל 04/08
 אסיפה כללית ובחירות לוועד המנהל 04/08

|

2015

2014

עמותת מיל"ה - מרכז ישראלי למקהלות וחבורות זמר    milachoirs.com