פרוטוקולים מישיבות מיל״ה
פרוטוקול אסיפה כללית 29/07
פרוטוקול אסיפה כללית 29/07

2021

פרוטוקול ישיבת ועד מנהל ואסיפה כללית 27/04
פרוטוקול ישיבת ועד מנהל ואסיפה כללית 27/04

|

פרוטוקול מפגש זום מחוז דרום 02/03
פרוטוקול מפגש זום מחוז דרום 02/03

|

פרוטוקול מפגש זום מחוז שרון דרום 23/02
פרוטוקול מפגש זום מחוז שרון דרום 23/02

|

פרוטוקול מפגש זום מחוז שפלה 11/02
פרוטוקול מפגש זום מחוז שפלה 11/02

|

פרוטוקול מפגש זום מחוזות שרון צפון וירושלים 27/01
פרוטוקול מפגש זום מחוזות שרון צפון וירושלים 27/01

|

פרוטוקול מפגש זום מחוז חיפה 20/01
פרוטוקול מפגש זום מחוז חיפה 20/01

|

פרוטוקול מפגש זום מחוז צפון 19/01
פרוטוקול מפגש זום מחוז צפון 19/01

|

ועדת מנהלי הרכבים - סיכום 2020-21
ועדת מנהלי הרכבים - סיכום 2020-21

|

אסיפה כללית וועד מנהל - אישור תקציב ותוצאות בחירות 06/12
אסיפה כללית וועד מנהל - אישור תקציב ותוצאות בחירות 06/12

2019

ישיבת ועד מנהל ואסיפה כללית 06/09
ישיבת ועד מנהל ואסיפה כללית 06/09

|

ישיבת מנהלי הרכבים 11/06
ישיבת מנהלי הרכבים 11/06

2019

דו"ח ועדת ביקורת לשנת 2017 - 28/06
דו"ח ועדת ביקורת לשנת 2017 - 28/06

|

אסיפה כללית ובחירות לוועד המנהל 04/08
 אסיפה כללית ובחירות לוועד המנהל 04/08

|

2015

2014