top of page

סולם מיל"ה

תחרות מקהלות ארצית בפני שופטים בין-לאומיים מישראל, השנה (2022) השופטים הם יוהאן רוז (ד. קוריאה, אינטרקולטור - יו"ר השופטים), בראנקו סטארק (קרואטיה), נעמי פארן (ישראל), קווין פוקס (בריטניה) ויסמין גמליאל (ישראל).

התחרות מחולקת לשני מקצים המתקיימים בימים שונים, כל מקצה נמשך עד שעתיים ומוגבל עד 8 הרכבים.

כל הרכב מבצע 3 שירים בהופעה בפני השופטים וקהל אוהד של זמרים ומנצחים.

זמן ההופעה הכולל הוא מינימום 8 דקות ומקסימום 12 דקות.

הציונים ניתנים ע"י מומחי מקהלות עם הכרה בינלאומית בשיטת ההערכה MUSICA MUNDI (שיטת 30 הנקודות),
המתחלקת להערכה טכנית (אינטונציה, איכות קול) והערכה אמנותית. תקנון הניקוד מצורף להלן.

למעוניינים, ניתן להיבחן לסולם הערכה בלבד, ללא ציונים.

מקהלות שיופיעו בשיר א קפלה ובשיר שאיננו בעברית יזכו לבונוס בניקוד.

סיכום הניקוד לו זכה כל הרכב נשלח במייל למנצחים. תעודות השתתפות ינתנו לכל הרכב.

תקנון "סולם מיל"ה"
 

תנאי התחרות או חוות הדעת:
-  זכות ההשתתפות ניתנת לכל המקהלות וחבורות הזמר הרשומות במיל"ה.

-  הרכב קולי, הכולל מארבעה משתתפים ומעלה, יורשה להשתתף בחוות הדעת. להרכב קטן יותר לא תינתן אפשרות להשתתף
  במסלול זה.

-  על כל הרכב לדאוג בעצמו להבאת כלי הנגינה המלווים אותו (מלבד פסנתר).

-  לכל הרכב לחוות דעת יוקצו עד 12 דקות, הכוללות את זמן העלייה והירידה מן הבמה.

-  כל הרכב יורשה לבצע עד שלושה שירים.

-  בסולם מיל"ה אין לבצע מחרוזות של שירים.

-  השימוש בפלייבק אסור בהחלט!  איסור זה חל על כל שימוש בסיקוונסרים או בסינתיסייזרים עם הקלטות אוטומטיות.

-  הרכב חי של כלי נגינה המלווים את ההרכב אינו מוגבל וללא הגברה.

-  כל הפרה של אחד מן הכללים שצוינו כאן יביא לפסילה חד משמעית של ההרכב.

שיפוט:

1.חברי צוות השיפוט הינם ממומחים מקצועיים בתחום השיפוט לתחרויות של מקהלות וחבורות זמר בישראל ובחו"ל.

2. החלטות חבר השופטים הן סופיות ואינן ניתנות לערעור.

3. במידה שהרכב יחרוג מזמן ההופעה המותר (12 דקות), יקוזזו 3 נקודות מן הציון הסופי על כל דקה נוספת.

4. כל ביצוע נשפט על פי הקריטריונים הבאים:

    v בתחום הביצוע הטכני ייבדקו המרכיבים הבאים: רמת הקושי בעיבוד, שלמות, מקצב ומפעם, פיסוק, היגוי, איזון קולי ואינטונציה.

    v בתחום הפרשנות האומנותית יבדקו המרכיבים הבאים: סגנון, שינויי עוצמה ומפעם, הבעות מוסיקליות והצליל הייחודי של ההרכב.

    v תינתן גם התייחסות להופעה על מרכיביה השונים: עלייה וירידה מן הבמה, תלבושות, קשר ואינטראקציה עם הקהל וכד'.

    v  התרשמות והערכה כללית.

    על כל שופט יהיה לקבוע את הניקוד הכללי לכל אחד מארבעת התחומים הנ"ל.

    כל הרכב יקבל פירוט בכתב של הניקוד אותו קיבל על ביצועיו ואת הערות השופטים.

תחרויות סולם מיל"ה בעבר:

16.11.22

Until

15.11.22

From date

סולם מיל"ה 2022

משכן פיס עירוני למוסיקה ואמנויות, רעננה

סולם מיל"ה 2022

9.11.21

Until

7.11.21

From date

סולם מיל"ה 2021

משכן פיס עירוני למוסיקה ואמנויות, רעננה

סולם מיל"ה 2021

18.2.20

Until

16.2.20

From date

סולם מיל"ה 2020

משכן פיס עירוני למוסיקה ואמנויות, רעננה

סולם מיל"ה 2020

Until

30.11.12

From date

סולם מיל"ה 2012

סולם מיל"ה 2012

7.12.11

Until

6.12.11

From date

סולם מיל"ה 2011

אודיטוריום המחלקה למוסיקה, אוניברסיטת בר אילן

סולם מיל"ה 2011

27.12.10

Until

25.12.10

From date

סולם מיל"ה - פסטיבל ווקאליל 2010

נצרת עילית

סולם מיל"ה - פסטיבל ווקאליל 2010

15.10.08

Until

13.10.08

From date

סולם מיל"ה - קול ראשון 2008

ראשון לציון

סולם מיל"ה - קול ראשון 2008

29.3.06

Until

25.3.06

From date

סולם מיל"ה 2006

סולם מיל"ה 2006

Until

29.12.03

From date

סולם מיל"ה 2003

סולם מיל"ה 2003

Until

1.12.02

From date

סולם מיל"ה 2002

סולם מיל"ה 2002

שיטת הערכה MUSICA MUNDI:

כללי השתתפות תחרותית בהתאם להגדרות ארגון האינטרקולטור
bottom of page