top of page

האירועים הבאים

מקהלה לקהילה - ירושלים 14.3.23

יום שלישי, 14 במרץ 2023

יום שלישי, 14 במרץ 2023

עד

ההרשמה סגורה

משען ירושלים

להרשמה

מקהלה לקהילה - הרצליה 5.2.23

יום שני, 20 במרץ 2023

יום שני, 20 במרץ 2023

עד

ההרשמה סגורה

בית יוליאנה, הרצליה

להרשמה

מקהלה לקהילה - ירושלים 22.3.23

יום רביעי, 22 במרץ 2023

יום רביעי, 22 במרץ 2023

עד

ההרשמה סגורה

משען ירושלים

להרשמה

מקהלה לקהילה - תל אביב 22.3.23

יום רביעי, 22 במרץ 2023

יום רביעי, 22 במרץ 2023

עד

ההרשמה סגורה

מועדון אזרחים ותיקים, ת"א

להרשמה

מקהלה לקהילה - ירושלים 13.4.23

יום חמישי, 13 באפריל 2023

יום חמישי, 13 באפריל 2023

עד

יש מקום לשני הרכבים

משען ירושלים

להרשמה

מקהלה לקהילה - גבעתיים 25.1.23

יום חמישי, 27 באפריל 2023

יום חמישי, 27 באפריל 2023

עד

ההרשמה סגורה

משען גבעתיים

להרשמה

מקהלה לקהילה - ירושלים 13.4.23

יום שלישי, 2 במאי 2023

יום שלישי, 2 במאי 2023

עד

יש מקום לשני הרכבים

משען ירושלים

להרשמה

מקהלה לקהילה - הוד השרון 4.5.23

יום רביעי, 3 במאי 2023

יום רביעי, 3 במאי 2023

עד

ההרשמה סגורה

המרכז לאמנויות הבמה, הוד השרון

להרשמה

מקהלה לקהילה - גדרה 9.5.23

יום שלישי, 9 במאי 2023

יום שלישי, 9 במאי 2023

עד

ההרשמה סגורה

בית בכפר, גדרה

להרשמה

יום ירושלים בבית ליד

יום חמישי, 18 במאי 2023

יום חמישי, 18 במאי 2023

עד

לרישום ותשלום

אנדרטת בית ליד

להרשמה

שרים בגבעת התחמושת

יום רביעי, 31 במאי 2023

יום רביעי, 31 במאי 2023

עד

לרישום ותשלום

גבעת התחמושת, ירושלים

מקהלה לקהילה - הרצליה 5.6.23

יום שני, 5 ביוני 2023

יום שני, 5 ביוני 2023

עד

ההרשמה סגורה

בית יוליאנה, הרצליה

להרשמה

מקהלה לקהילה - ק. מוצקין 5.6.23

יום שני, 5 ביוני 2023

יום שני, 5 ביוני 2023

עד

יש מקום לשני הרכבים

בית אילדן, ק. מוצקין

להרשמה

אלף שיר לצפון 2023

יום חמישי, 8 ביוני 2023

יום שישי, 9 ביוני 2023

עד

לרישום ותשלום

תל חי והר החרמון

מקהלה לקהילה - נורדיה 14.6.23

יום רביעי, 14 ביוני 2023

יום רביעי, 14 ביוני 2023

עד

ההרשמה סגורה

מגדלי הים התיכון, נורדיה

להרשמה

מופע הרכבי מיל"ה בבית ליד

יום שבת, 17 ביוני 2023

יום שבת, 17 ביוני 2023

עד

לרישום ותשלום

אנדרטת בית ליד

להרשמה

שרים ביבנה 2

יום שלישי, 18 ביולי 2023

יום שלישי, 18 ביולי 2023

עד

טרם נפתח לרישום

יבנה

להרשמה

מקהלה לקהילה - הוד השרון 20.7.23

יום חמישי, 20 ביולי 2023

יום חמישי, 20 ביולי 2023

עד

ההרשמה סגורה

המרכז לאמנויות הבמה, הוד השרון

להרשמה

פסטיווקאלי נתניה 2023

יום שלישי, 1 באוגוסט 2023

יום חמישי, 3 באוגוסט 2023

עד

טרם נפתח לרישום

עיר ימים, נתניה

להרשמה

מקהלה לקהילה - בני דרור 29.8.23

יום שלישי, 29 באוגוסט 2023

יום שלישי, 29 באוגוסט 2023

עד

ההרשמה סגורה

פרוטיאה בכפר, בני דרור

להרשמה

מקהלה לקהילה - ק. מוצקין 8.11.23

יום רביעי, 8 בנובמבר 2023

יום רביעי, 8 בנובמבר 2023

עד

ההרשמה סגורה

בית אילדן, ק. מוצקין

להרשמה

סובב ים המלח 2024

יום חמישי, 4 בינואר 2024

יום שבת, 6 בינואר 2024

עד

טרם נפתח לרישום

להרשמה
bottom of page