top of page

אודות מיל״ה

 

מיל"ה הנה עמותה ללא מטרות רווח הרשומה ברשם העמותות.

העמותה נוסדה בשנת 1999 בידי דורון שנקר וצוות נוסף של אנשים מחויבים.
שנה לאחר מכן, אושרה מיל"ה כעמותה רשומה מס' 58-035-084/1 .

בעמותה חברים מיטב מנצחי ויוצרי ישראל ומונה אלפי חברים, שמספרם עולה משנה לשנה.
 

לעמותה קיים קוד אתי המסדיר את מערכת הנורמות והערכים של חברי העמותה בתחומי פעילות העמותה.

לעמותה קיים תקנון, שאושר ע"י אספת מליאה ב 30/12/11.

בשנת 2015 הוקם צוות שיווקי להגדרת העתיד, היעוד והחזון של מיל"ה והאסטרטגיה השיווקית שלה,

שכלל את:  יאיר קלינגר, רפי זליג, אבנר בן ארי, ד"ר דן גנג, בתיה מורבצ'ק, רון גנג ואבי שיינמן.

העמותה פרוסה בעשרה מחוזות בארץ. משרדי העמותה ממוקמים במרכז לאומנויות הבמה, רח' כפר הדר 33, הוד השרון.

חשבון הבנק של העמותה:
בנק 11 דיסקונט סניף 145 (וייצמן 19, גבעתיים)
מס' חשבון 101-46573

ועד מנהל 
הועד מורכב מנציגי מנצחים, נציגי זמרים ונציגי ציבור

ועדת ביקורת

צוות ניהול מיל"ה

bottom of page