top of page

חמ"ל מיל"ה

עמותת מיל"ה משתתפת בצער משפחות הנופלים. 

אנו שולחים רפואה מלאה לפצועים ומקווים לחזרתם 
המהירה של כל החטופים והנעדרים.


חמ"ל מיל"ה נועד לספק תכנים בתחום המוזיקה הווקאלית בימי החירום
וכן הפקה והתאמה של מופעי התנדבות במסגרת מקהלה לקהילה.

יחד ננצח!

תמונות מהופעות בהתנדבות

לוח מופעי התנדבות

התנדבות

חבורות זמר של מיל"ה מקיימות

הופעות בהתנדבות למען הקהילה

במסגרת פרוייקט ארצי מקהלה לקהילה.

נשמח לתאם הופעות של חבורות זמר

בכפוף להוראות פיקוד העורף

בפני מפונים מעוטף עזה ומהצפון,

ובפני אוכלוסיית דיור מוגן.

 

 

לשאלות או מידע נוסף מוזמנים לפנות 
למייל Mila.Sharim@gmail.com

זומיל"ה