top of page

 
הקמת מיל"ה​

הרעיון לייסד את מיל"ה נולד מכורח מציאות שהתהוותה בעקבות שינויים שחלו ב-1994 בהסתדרות העובדים והתארגנות מחדש ל"הסתדרות החדשה".

עד אז היה קיים בהסתדרות מדור מיוחד שטיפל בענייני המקהלות והמנצחים ש
עמדו בראשו הנרי קלאוזנר ז"ל ולאחר פרישתו רפי פסחזון ז"ל, רפי זליג ולבסוף אריה לבנון.
כאשר התקבלה ההחלטה לסגור לחלוטין את המדור, מספר מנצחים - בעצה אחת עם הנרי קלאוזנר ועופר טוריאל (שהיה אז המפקח הכללי של החינוך המוזיקלי במשרד החינוך) פתחו ביוזמה להקמה של ארגון מקהלות עצמאי.
בתחילת הדרך נעשו מאמצים להקים ארגון משותף לחבורות זמר ולמקהלות, אך מן הראוי לציין שהמנצחים מהתחום הקלאסי לא ששו לרעיון השיתוף והעדיפו להקים ארגון נפרד. יצויין כי היחידה שהייתה בעד שיתוף פעולה מלא הייתה נעמי פארן, שהייתה בודדה בתמיכתה בארגון גג משותף וכוח השפעתה לא היה רב.

לא נותר למנצחי "חבורות הזמר" אלא לפעול להקמת ארגון נפרד. אחד הבולטים שדחפו להקמת הארגון בקרב קבוצת מנצחים זו היה דורון שנקרשגם נבחר ליו"ר הראשון של מיל"ה במעמד יסוד העמותה בשנת 1999. בראשיתה של עמותת מיל"ה שימש היו"ר גם כמנכ"ל וכך במשך עשר שנותיה הראשונות.

ב-2009 הוחלט לבצע רה-ארגון במיל"ה ולפצל את תפקידי יו"ר ומנכ"ל. נקבע תקנון חדש והוקם ועד נבחר. דורון שנקר המשיך בפעילותו כמנכ"ל העמותה ויאיר קלינגר שימש כיו"ר, עד להתפטרותו ובחירת עו"ד אבי פרידמן כיורשו בתפקיד.
אחרי תקופה קצרה פרש גם דורון שנקר מתפקידו כמנכ"ל. כמחליפו נבחר רון גנג, שממלא את התפקיד גם כיום.
ב-2015, עם פרישתו של עו"ד אבי פרידמן, נבחר לתפקיד עו"ד אבי שיינמן.
ב-2017 עו"ד אבי פרידמן נבחר מחדש לתפקיד היו"ר.
בסוף שנת 2021, לאחר שעו"ד פרידמן הסיר את מועמדותו מהועד המנהל, נבחר המנצח עדי רון לתפקיד היו"ר.

כתב  (ב-2016): יאיר קלינגר
ערך ועדכן: ארז פריטל

bottom of page