top of page

הקוד האתי של מנצחי וזמרי מיל״ה

הקדמה

 

ארגון המקהלות וחבורות הזמר מיל"ה מאגד זמרים, ששרים במסגרת מקהלות וחבורות זמר ומנצחים.

מטבע הדברים הארגון לוקח על עצמו לתת תשובה לשאלות ובעיות (או מחלוקות) המתעוררות בעיקר בתחום המוזיקלי

המקצועי ובתחום היחסים בין המנצחים לבין עצמם ובין החבורות לבין עצמן.

הזמרים מאוגדים במסגרת המקהלות, ואולם כל זמר הוא יחידה בפני עצמה, שמצד אחד שואף להגשים את מאווייו

המוזיקליים האישיים ומצד שני הוא חלק מקבוצה, שמחויב לעזור בהגשמת שאיפותיה של הקבוצה.

לעתים קרובות המנצחים, בנוסף על תפקידם כמנהלים המוזיקליים של הקבוצה, עוסקים גם בניהול האדמיניסטרטיבי

ובעניינים החברתיים של הקבוצה.

מצב זה גורם לכך, שבמקרים רבים יש בלבול בין תחומי האחריות של המשתתפים השונים  במערכת

(מנצחים, מנהלי חבורות, זמרים, נגנים מלווים). המסמך הזה מגדיר את תחומי האחריות של כל אחד מהמרכיבים האנושיים,

את יחסי הגומלין ביניהם וכן את יחסי הגומלין בין המנצחים לבין עצמם ובין החבורות לבין עצמן באופן,

שכל אחד יידע ויפנים את מקומו במערכת המורכבת הזו לרווחת כל המשתתפים.

המסמך להלן אינו משמש קובץ חוקים ואינו גובר על הסכמי עבודה חתומים בין מנצחים לחבורות.

ההסכמים הם מסמכים חוקיים ואילו מסמך זה מגדיר כללי התנהגות בסיסיים בין זמרים / מנצחים / מנהלי חבורות /

מעסיקים בנושאים שנויים במחלוקת. הכוונה במסמך הזה אינה אלא לגרום לכך שגם במקרים של מחלוקות חבורות

תוכלנה להמשיך בפעילות שוטפת.

מיל"ה תמנה ועדה קבועה לענייני אתיקה שתורכב, בידי הועד המנהל, משלשה עד חמישה חברים, בתוכם לפחות

מנצח אחד, מנהל חבורה אחד ונציגי זמרים. בוועדה ישתתפו גם אנשים שאינם בעלי עניין (מנצחים לשעבר, מלחינים, מעבדים,

אנשי ציבור בלתי מעורבים בחיי היום יום של הפעילות המקהלתית).
 

הגדרות מנצח / מנהל מוזיקלי

המנצח/מנהל מוזיקלי אחראי לרפרטואר החבורה (לעתים בעצה אחת עם ועדה מוזיקלית מתוך החבורה),

אחראי להביא את החומרים המוזיקליים ומנהל את החזרות ואת ההופעות. המנצח הוא הסמכות העליונה בכל הקשור לעניינים המוזיקליים! 

המנצח קובע ועורך בחינות כניסה (ולעתים בחינות תקופתיות) לזמרים ובסמכותו לקבל או להשעות זמרים מהחבורה,

כשמדובר בסיבות מוזיקליות ומקצועיות. מנצחים יוכלו לצרף 3-2 חברי מקהלה בעלי ניסיון וידע לעזור לו להעביר את המבחן.

זה מומלץ בעיקר על מנת שזמר שהורחק מהחבורה, או לא התקבל אליה, לא יקבל את הרושם שזה נעשה בגלל גחמה של המנצח.

 מנהל החבורה / ועד החבורה*

מנהל/ועד החבורה עוסק בניהול האדמיניסטרטיבי של החבורה, דאגה למקום לחזרות, תנאים פיזיים הולמים, כיבוד בהפסקות,

הסעות להופעות וכל האדמיניסטרציה הנוספת הכרוכה בהפעלת החבורה.

כשהחבורה היא התארגנות פרטית של הזמרים, הוא דואג גם לגביית כספי ההשתתפות וכן לתשלום המשכורת למנצח ו/או המלווה.

כשהחבורה משתייכת לגוף ציבורי (עירייה / מתנ"ס / בית ספר וכד') מנהל החבורה עוסק עניינים השוטפים וכן בהתנהלות מול

גופים שמזמינים את החבורה להופעות.

 

*בכל הרכב יהיה מנהל הרכב ו/או ועד ההרכב על-מנת שתהיה חלוקת סמכויות בריאה בין תפקידו של המנצח, המנהל וועד ההרכב

 

כללי התנהגות זמרים

1.    ​הזמרים יתייצבו בזמן שנקבע לחזרה ויגיעו מוכנים עם כל החומר הנדרש (תווים, מילים, כלי כתיבה, אמצעי הקלטה וכד')

2.    ויהיו מוכנים להתחיל את החזרה בזמן.

3.    הזמרים יסתדרו במקום שנקבע להם על ידי המנצח, יכבדו איש את  רעהו, ולא יעירו הערות שליליות איש כלפי רעהו

4.    ויעשו את המרב כדי שהחזרה תתקיים ברוח טובה וחברית.

 

ההתחייבות של זמרים כלפי החבורה
 

זמר יבצע את התפקידים המוטלים עליו במסגרת ההרכב באופן הטוב ביותר וברוח טובה.

1.    זמר שהתקבל לשיר בעונה מסוימת בחבורה יישאר עד סוף העונה ולא יעזוב באמצעה.

       דבר זה חשוב מאוד, בעיקר מאחר והחבורות מתחייבות חודשים מראש לפרויקטים (קונצרטים, כנסי מקהלות,

       נסיעות, פרויקטים עם תזמורת וכד') וכשהמנצח לוקח על עצמו התחייבות בתיאום עם הנהלת החבורה,

       ההתחייבות היא גם בשם הזמרים ומחייבת אותם!

2.   הזמרים מתחייבים ללמוד את תפקידי הקולות ולהגיע מוכנים לחזרות

3.   זמר שיאחר לחזרה וללא תאום מראש יחכה להפסקה ולא יפריע את מהלך החזרה התקין. 

      בכל מקרה, זמר שאחר, יחכה בצד ולא יכנס למקומו אלא לאחר שקיבל אישור מהמנצח/ת

4.   זמר שלא ימלא אחר תנאים אלה יתבקש לעזוב את ההרכב

ההתחייבות של החבורה כלפי הזמרים

                  1.    זמר שהתקבל לשיר בהרכב יקבל את כל החומר הנדרש (הקלטות, תווים, מילים וכד') וכן, במידת הצורך,

                         סיוע בתקופה הראשונה שלו בחבורה.

                  2.    מנהל ההרכב ידאג לקליטת הזמר בהרכב.

 

כללי התנהגות בין חבורות לבין עצמן

1.    חבורה לא תציע לזמר לעבור אליה מחבורה אחרת באמצע העונה ואף לא תענה בחיוב לבקשה של זמר הפעיל

       בחבורה אחרת במהלך העונה. היה וחבורה פנתה לזמר לעבור אליה או זמר פנה ביוזמתו לחבורה חדשה,

       מנהל החבורה החדשה יודיע למנהל החבורה הקודמת שבכוונתו לצרף את הזמר לחבורתו בתחילת העונה הבאה.

2.    היה וזמר ירצה לעזוב ולעבור לחבורה חדשה באמצע העונה, יעדכן את המנצח והמנהל על כוונתו ויקבל את הסכמתם.

       זמר לא יוכל לעבור מחבורה לחבורה באמצע העונה מבלי לקבל את הסכמת החבורה הקודמת.

3.    היה והמנצח והמנהל לא יסכימו, לא יוכל הזמר לעבור לחבורה חדשה באמצע העונה. הוא יוכל אמנם לעזוב את

       החבורה הקודמת אך יאלץ להמתין לתחילת העונה הבאה.

4.    לעתים, בתיאום עם המנצח שלו, זמר יוכל לעבור לחבורה אחרת במהלך העונה, ואולם לעולם יקבל אישור מנצח

       ומנהל של ההרכב בו הוא שר לביצוע המהלך.

5.    לגבי זמר ששר בשתי חבורות שונות: היה ונקבעה לאחת החבורות הופעה בזמן חזרה של האחרת - ההופעה תמיד

       תגבר על החזרה. אם נקבעו לשתי החבורות הופעות באותו הזמן  יגיע הזמר להופעה של החבורה שעל הופעתה נודע לו קודם.

       בכל מקרה ברגע שיקבל הודעה על הופעה באחת החבורות יודיע מיד למנצח ולמנהל החבורה השנייה.

6.    מנצחים והרכבים שהגיעו להשתתף בכנס חבורות יישארו בו עד לסיומו והזמרים לא יעזבו לאחר הופעתם.

       יש לשים לב שהזמרים הם חלק נכבד מהקהל וכאן חל הכלל: "אל תעשה לחברך מה ששנוא עלייך".

7.    החבורות מחויבות להגיע לאירועי מיל"ה בזמן שנקבע להן על מנת לא לשבש את זמני הבאלאנס וזמני ההופעה.

8.    חבורה תעמוד בלוח הזמנים שנקבע לה באירועי מיל"ה. בין שמדובר בכמות שירים שנקבעה מראש,

       או בכמות זמן המוגבלת לכל חבורה.

 כללי התנהגות בין מנצחים

1.    מנצח שקיבל הצעת עבודה יבדוק עם המנצח המכהן של החבורה אם החבורה עמדה בכל התחייבויותיה כלפיו.

2.    מנצח לא יתחיל עבודה או יחתום על חוזה עם חבורה שלא השלימה את התחייבויותיה כלפי המנצח המכהן.

3.    היה ונודע למנצח שחבורה מסוימת מחפשת מנצח, יוכל לפנות אל החבורה ביוזמתו, גם פניה דיסקרטית, אבל לא

       ינקוט צעדים מעשיים לקבל את העבודה, כגון חתימת חוזה מבלי שקיבל אישור מהמנצח היוצא.

4.    המנצח היוצא לא יוכל לעכב או למנוע ממנצח חדש להיכנס לחבורה בתחילת עונה אלא אם כן יש לו תביעות מוצדקות

       כלפי החבורה שלא מילאה התחייבויותיה.

5.    במקרה של חילוקי דעות, יבקש המנצח שנפגע (בין אם המנצח הקודם או החדש) ממיל"ה לכנס וועדה מוסכמת על

       שני המנצחים שתכלול לפחות מנצח אחד ומנהל אחד ואשר תגשר בין הצדדים.

6.    מנצח לא ידבר סרה במנצחים אחרים ולא יוציא דיבתם רעה. המנצחים יתייחסו בכבוד הדדי בינם לבין עצמם.

7.    יש לזכור שהתחרות היא חופשית, אך כללי האתיקה מניחים שהיחס בין המנצחים יושתת על כבוד הדדי.

8.    מנצח לא יבצע עם חבורות עיבודים של מנצחים אחרים אלא באישור מראש של כותב העיבוד, או במקרה שהחבורה

       שילמה למעבד תמורת העיבוד והיא בעלת זכויות הביצוע על העיבוד הזה. או אם העיבוד יצא בהדפסה לשוק החופשי.

 כללי התנהגות בין מנצחים לבין חבורות

1.    מרגע שמנצח התחיל לעבוד עם החבורה - המנצח והחבורה מחויבים לקיום הפעילות עד סוף העונה, אלא אם כן

       הוגדר אחרת בתנאי ההתקשרות. ההתחייבות היא דו צדדית.

2.    מנהל חבורה לא יפנה למנצח אחר לבדוק אפשרות החלפת המנצח הקיים, אלא להחלפה בעונה הבאה או סמוך

       לסיום חוזה העבודה של המנצח המכהן.

3.    היה וחבורה קיימה התקשרות עם מנצח מחליף לעונה הבאה, היא תודיע על כך למנצח הקודם בהקדם האפשרי

       ובכל מקרה לא יאוחר משלושה חודשים לפני סיום העונה, על מנת לאפשר לו למצוא חבורה חלופית.

 ועדת האתיקה - מיל"ה

bottom of page