top of page

רקע

"מיל"ה מגבירה פעילות במחוזות:

על מנת להגיע לכל ההרכבים הקוליים הרשומים בעמותה, להחזיר הרכבים שהיו חברים ופרשו ולצרף הרכבים חדשים,

מתניעה מיל"ה פרויקט שעיקרו הגברת הפעילות בכל קצווי הארץ."

התארגנות מחדש

"חזקה על תושבי המקום שהם מכירים היטב את הקורה בסביבתם,
מכירים את האוכלוסייה 
ומודעים ליתרונות האזור ולמגבלותיו.

לפיכך החלטנו וביצענו ארגון מחדש של המחוזות:

הקמנו תשעה* מחוזות מצפון הארץ ועד דרומה,

בראש כל אחד מהם מנהל, מתנדב חבר אחד ההרכבים.

החלוקה מאפשרת למיל"ה ולהרכבים נגישות הדדית וטיפול אישי."
*
בשנת 2022 פוצל מחוז צפון לשני מחוזות

פגישות התארגנות והחלפת דעות

"תפקידו של מנהל המחוז לאחד ולרכז את ההרכבים, כל אחד במחוזו
ולהזמינם למפגש תיאום ציפיות עם 
מנכ"ל העמותה ועם יו"ר ועדת מנהלי הרכבים."

 

כתב: יגאל פרי, יו"ר ועדת מנהלי הרכבים

 

רשימת המחוזות ומנהליהם

קישור למפת ההרכבים

רפי שפירא

גליל מזרחי ועמק החולה

שרה טל

גליל מערבי וקריות

אסנת שפיר

חיפה והכרמל

שרה רוט

שרון צפון

רונה ענבר

שרון דרום

יונה פדידה

גוש דן

נחמיה נבו

מרכז

פרידה אלברנס ז"ל

ירושלים

צביה שרון ויעקב בונדה

שפלה

ארז פריטל

דרום

לפרטים נוספים ודרכי התקשרות ראו טבלת הארגונים בעמותה

 

bottom of page