top of page

 

יעוד מיל"ה / למה אנחנו קיימים? - מיל"ה מנהיגה ויוצרת בישראל את תרבות המוזיקה הווקאלית ; מהווה בית חם, מעודד

ומקדם לחבריה תוך עידוד יצירה מקורית ; שומרת ומחדשת  את הזמר העברי ; גשר מוזיקלי תרבותי בקהילה ובין ישראל לבין העולם ;

מהווה מקור השראה לחבריה ולכל העוסקים בתחום.

החזון של מיל"ה. מי אנחנו רוצים להיות? נכס לאומי בתחום תרבות המוזיקה המוכר בעולם ; ארגון הגג הגדול והמשפיע בישראל

הכולל בתוכו את מירב המנצחים וההרכבים הקוליים ; יוצר, משתתף, מארגן ומפיק אירועים להגשמת חוויות מוזיקליות-תרבותיות,

לכל העוסקים, האוהבים ושוחרי המוזיקה הווקאלית ; יוצרים עתיד ומהלכים שיווקיים, שכולם "ירוצו" למיל"ה.

העתיד של מיל"ה שייך לחבריה.

מטרות עיקריות - שימור וחידוש הזמר העברי תוך עידוד יצירה מקורית עברית. קידום פעילויות בפריפריה. להוביל ולהנהיג את תרבות המוזיקה

הווקאלית בישראל. העמותה מפיקה מאות אירועי זמר להרכבים קוליים, חבורות זמר ומקהלות ברחבי הארץ.

בעמותה חברים מיטב מנצחי ויוצרי ישראל.

ערכי הליבה של מיל"ה -  מיל"ה וחבריה מייצגים את ישראל ואת הישראלי היפה, התרבותי והמוזיקלי בארץ וברחבי העולם ובכך הופכת לנכס לאומי ;

העתיד של מיל"ה שייך לחבריה, מנצחיה ומתנדביה ; מיל"ה מטפחת את ערכי רוח ההתנדבות, החברות, הסובלנות ואהבת הזולת, האחריות ותחושת השיתוף,

השייכות והמנהיגות המתאפשרים מהחברות בארגון ; מיל"ה גאה במתנדביה ומשקיעה בהם ; חברי מיל"ה שבעי רצון ממגוון הפעילויות,

מההעשרה המקצועית והתרומה הערכית הרבה שהם מקבלים

ומעניקים בתחומי השירה הווקאלית ; מיל"ה בשיתוף חבריה ומתנדביה מנצחת על הקולות השונים לשילוב בהרמוניה מופלאה בארץ ובעולם.

שם המותג

 

הכוונה להמשיך להשתמש בשם מיל"ה, אך ראשי התיבות יוחלפו מתוכן נכסי (מרכז למקהלות וחבורות) לתוכן שמשקף את העתיד שאנחנו רוצים למיל"ה.

השינוי יערך בעתיד לאחר אישור ושינוי בתקנון ועדכון אצל רשם העמותות:

מיל"ה – מרכז ישראלי לתרבות המוזיקה הווקאלית

MILA – Israeli Center for Vocal Music Culture

 

אחת המטרות של מיל"ה במיצוב ובמיתוג החדשים היא לשנות את המשוואה כך שהמשמעות החדשה של: אני חבר במיל"ה = אני שייך, מיל"ה היא הקול שלי.

 

bottom of page