סולם מיל"ה 2012

האירוע התקיים ללא דירוג וללא אלמנט תחרותי.

עמותת מיל"ה - מרכז ישראלי למקהלות וחבורות זמר    milachoirs.com