סולם מיל"ה 2003

עמותת מיל"ה - מרכז ישראלי למקהלות וחבורות זמר    milachoirs.com