שבת סדנה - ג'יני ועמית

בית תרבות רייזל, כפר סבא

עמותת מיל"ה - מרכז ישראלי למקהלות וחבורות זמר    milachoirs.com