top of page

היכל התהילה של מיל״ה

פינת ההנצחה למנצחי העבר

הרכבים מיתולוגיים

מתנדבי העמותה

חיים אגמון ז"ל

חיים אגמון ז"ל

פרופ' יחזקאל בראון ז"ל

פרופ' יחזקאל בראון ז"ל

יעקב הולנדר ז"ל

יעקב הולנדר ז"ל

מנשה לב רן ז"ל

מנשה לב רן ז"ל

מרטין מוסקוביץ ז"ל

מרטין מוסקוביץ ז"ל

רפי פסחזון ז"ל

רפי פסחזון ז"ל

משה ביק ז"ל

משה ביק ז"ל

יוסף הדר ז"ל

יוסף הדר ז"ל

צביקה כספי ז"ל

צביקה כספי ז"ל

אריה לבנון ז"ל

אריה לבנון ז"ל

ד"ר יואב נטע ז"ל

ד"ר יואב נטע ז"ל

יאיר רוזנבלום ז"ל

יאיר רוזנבלום ז"ל

bottom of page