יאיר שדה

יאיר שדה

הרכבים חברי מיל"ה בניצוח

יאיר

הקול דבש צורן

צורן

הקול דבש צורן
חוף חפר

עמק חפר

חוף חפר
צלילי באר

באר יעקב

צלילי באר

מתאים

עיבודים של

יאיר

לקולות מעורבים

לחן

ירוסלב יעקובוביץ'

מילים

רחל שפירא

עוד יהיה לי

לקולות מעורבים

לחן

יוני רכטר

מילים

אברהם חלפי

עטור מצחך

לקולות מעורבים

לחן

דני רובס

מילים

דני רובס

פנים ושמות

עמותת מיל"ה - מרכז ישראלי למקהלות וחבורות זמר    milachoirs.com