שדות

בית לחם הגלילית

ישוב:

צפון

מחוז:

אילון אבירם

בניצוח

14

בית לחם הגלילית

עמותת מיל"ה - מרכז ישראלי למקהלות וחבורות זמר    milachoirs.com