קצת אחרת

חבל מודיעין

ישוב:

מרכז

מחוז:

רם סופר, אורי מוסטקי

בניצוח

32

חבל מודיעין

עמותת מיל"ה - מרכז ישראלי למקהלות וחבורות זמר    milachoirs.com