top of page
כרזה סובב ים המלח 2025.jpg

זמר סובב ים המלח 2025

תקנון רישום וביטול ההשתתפות 
סובב ים המלח 
מלון ליאונרדו קלאב | בין התאריכים:

16/01/25 עד 18/01/25
התקנון נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד

תנאים כלליים: 

 1. המחירים המפורטים כוללים אירוח על בסיס הכל כלול והשתתפות בכל הפעילויות.

 2. האירוע יתקיים בכפוף להנחיות משרד הבריאות ומשרד הביטחון.

 3. במידה ולא יתאפשר קיום האירוע כתוצאה מכוח עליון: מלחמה בה מעורבת ישראל, פעולות איבה וטרור הפוגעות פגיעה ישירה באזורים בהם שוכנים בתי מלון של רשת פתאל הרלוונטיים להסכם זה, אסון טבע, מגיפה. במקרה זה יתכנו שינויים בעלויות. דחיית האירוע תתבצע לקבוצה כולה ולא לבודדים או לחלק ממנה.

 4. מיל"ה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מיקום ו/או מועד הכנס, מכל סיבה שהיא, בהודעה מוקדמת למשתתפים של עד שבועיים ימים טרם קיום האירוע.

 5. באם אחד האומנים המרכזיים לא יוכל להופיע, הוא יוחלף באומן באותו שיעור קומה.

 6. במקרה ומנצח לא יוכל להגיע עקב מחלה או כל סיבה אחרת - לא ניתן יהיה לבטל השתתפות הזמרים. הזמרים יוכלו להשתתף בפעילויות זמרי הסינגלס ובכל הפעילויות המשותפות.

 7. זמר שמגיע ללא מנצח מוזמן להשתתף בפרויקט הסינגלס, הכולל: לימוד עם מנצח של 2 – 3 שירים חדשים והופעה.

 8. דמי הרישום לאירוע בסך -.100 ₪ לאדם לא יוחזרו במקרה של ביטול שנעשה על ידי המשתתפים מכל סיבה שהיא.

 9. הגעה לסופ״ש באופן עצמאי.


פירוט המחירים
יובהר - המחירים להלן כוללים מע"מ ואת דמי הרישום בסך -.100 ₪ 

ליאונרדו קלאב - על בסיס הכל כלול

 • 2,080 ₪ - לאדם בחדר זוגי או בחדר לשלושה – לחבר מיל"ה או בן/בת זוג

 • 3,540 ₪ - חדר יחיד (סינגל) – כמות החדרים מוגבלת – לחבר מיל"ה בלבד

הרודס - על בסיס פנסיון מלא (ארוחת בוקר וארוחת ערב במלון, ארוחת צהריים בליאונרדו קלאב)

 • 2,640 ₪ - לאדם בחדר זוגי או בחדר לשלושה – לחבר מיל"ה או בן/בת זוג

 • 3,940 ₪ - חדר יחיד (סינגל) – כמות החדרים מוגבלת – לחבר מיל"ה בלבד

*חדר שלישיה בכל המלונות: מיטה זוגית או נפרדת וספה נפתחת.


תנאי התשלום:
התשלום יתבצע במועד ההרשמה ולא יאוחר משבועיים לאחר הרישום (לא ישמרו חדרים לא משולמים).

ניתן לשלם בטופס מקוון בתשלומים ללא קרדיט ולבחור את מספר התשלומים.

 • עד 30.06.2024 ניתן לשלם ב- 1- 8 תשלומים שווים

 • עד 31.07.2024 ניתן לשלם ב- 1- 7 תשלומים שווים

 • עד 31.08.2024 ניתן לשלם ב- 1- 6 תשלומים שווים

 • עד 30.09.2024 ניתן לשלם ב- 1- 5 תשלומים שווים

 • עד 31.10.2024 ניתן לשלם ב- 1- 4 תשלומים שווים

 • עד 30.11.2024 ניתן לשלם ב- 1- 3 תשלומים שווים

 • עד 30.11.2024 ניתן לשלם בתשלום אחד

על מנת שהחדר יישמר, יש לבצע את התשלום בפועל תוך 14 יום מיום ההרשמה.

תנאי ביטול העסקה:
    א. במקרה של ביטול האירוע על ידי עמותת מיל"ה, מכל סיבה שהיא, כספכם יוחזר במלואו.
    ב. במקרה של ביטול האירוע על ידי המשתתפים מכל סיבה שהיא, דמי הרישום לא יוחזרו.

    ג. בביטול שיעשה על ידכם עד 15/09/24 לא יהיו דמי ביטול למעט דמי הרישום.
    ד. ביטול על ידכם עד 31/10/24, תחויבו ב- 35% מהסכום הכולל ששילמתם.
    ה. ביטול על ידכם עד 30/11/24, תחויבו ב- 45% מהסכום הכולל ששילמתם.
    ו.  ביטול על ידכם עד 25/12/24, תחויבו ב- 65% מהסכום הכולל ששילמתם.
    ז.  בביטול על ידכם בכל מועד החל מ-26/12/24 לא תקבלו החזר כספי.
   ח. תאריך הביטול יחשב לפי המועד בו נתקבל הביטול באימייל לכתובת mila.sharim@gmail.com
         יש לוודא שהביטול התקבל במיל"ה.

תוספת לתנאים הכללים:
1.    למשתתפים שמבקשים לבטל את השתתפותם באירוע עומדות שתי אפשרויות:
       א.    לקבל החזר כספי בהתאם לתנאי ביטול עסקה המפורט בתקנון.
       ב.    למצוא משתתף חלופי בהסכמת השותף לחדר, ולקבל את מלוא התשלום בחזרה,
               ובתנאי שהמחליף שילם את מלוא דמי ההשתתפות באירוע.

2.    במידה ונותר אדם לבד בחדר לאחר ששותפו לחדר ביטל, עומדות בפניו האפשרויות הבאות:
       א.    הוא יצוות ע"י הפקת האירוע לשותף אחר, כולל מהרכב אחר או לחדר בשלישיה.
       ב.    ידאג להביא שותף אחר לחדר מטעמו.
       ג.    יועבר לחדר סינגל וישלם את הפרש העלות לחדר לבודד.


3.    בכל שלב עד האירוע, תתאפשר החלפת משתתף ללא עלות ו/או העברת ההרשמה ע"ש מישהו אחר.


4.    תשלום לאירוע בקישור האוטומטי או בכל דרך אחרת, מהווה אישור כי אתם, המשלמים, קראתם את התקנון הכולל את:
       תנאי התשלום והביטול, הבנתם ומקבלים אותו במלואו על כל סעיפיו ותתי סעיפיו.

עדי רון- יו"ר מיל"ה
רון גנג- מנכ"ל מיל"ה


 

מלון הרודס

3,940 

2,640 

מלון ליאונרדו קלאב

2,080 

3,540 

bottom of page