קולות הל"ב

חדרה

ישוב:

חיפה והכרמל

מחוז:

צבי שרף

בניצוח

25

חדרה

עמותת מיל"ה - מרכז ישראלי למקהלות וחבורות זמר    milachoirs.com