קולוט

אבן יהודה

ישוב:

שרון צפון

מחוז:

עופר לוט

בניצוח

20

אבן יהודה

עמותת מיל"ה - מרכז ישראלי למקהלות וחבורות זמר    milachoirs.com