נוער מנשה

מ.א. מנשה

ישוב:

חיפה והכרמל

מחוז:

עדי רון

בניצוח

15

מ.א. מנשה

עמותת מיל"ה - מרכז ישראלי למקהלות וחבורות זמר    milachoirs.com