מקהלת שיבולים

קיבוץ מענית

ישוב:

שרון צפון

מחוז:

יעל קיין

בניצוח

16

קיבוץ מענית

עמותת מיל"ה - מרכז ישראלי למקהלות וחבורות זמר    milachoirs.com