מור וקינמון

פתח תקווה

ישוב:

מרכז

מחוז:

אדם הפטר

בניצוח

27

פתח תקווה

עמותת מיל"ה - מרכז ישראלי למקהלות וחבורות זמר    milachoirs.com