חוף ימים

אשקלון

ישוב:

דרום

מחוז:

דורון שנקר

בניצוח

27

אשקלון

עמותת מיל"ה - מרכז ישראלי למקהלות וחבורות זמר    milachoirs.com