גלי שיר

קרית ים

ישוב:

צפון

מחוז:

אריה ברכה

בניצוח

20

קרית ים

עמותת מיל"ה - מרכז ישראלי למקהלות וחבורות זמר    milachoirs.com