שרים לחיים באנדרטת בית ליד

אנדרטה לכ"ב חללי הפיגוע בצומת השרון

עמותת מיל"ה - מרכז ישראלי למקהלות וחבורות זמר    milachoirs.com