סוף שבוע א-קפלה בלי הפסקה

יום חמישי, 23 ביוני 2016

יום שבת, 25 ביוני 2016

עד

שדה בוקר, מדרשת בן-גוריון

סוף שבוע א-קפלה בלי הפסקה
אירוע ארכיון