יום זמר עברי בפסטיבל אבו גוש 2019

מנזר ארון הברית דיר אל עזאר

עמותת מיל"ה - מרכז ישראלי למקהלות וחבורות זמר    milachoirs.com