ברוב קולות 2 - צביקה שרף עם אנסמבל קורל ואנסמבל דומיננטה

מרכז למוסיקה וספריה ע"ש פליציה בלומנטל

עמותת מיל"ה - מרכז ישראלי למקהלות וחבורות זמר    milachoirs.com