אולימפיאדת המקהלות

סוצ'י, רוסיה

עמותת מיל"ה - מרכז ישראלי למקהלות וחבורות זמר    milachoirs.com