דורון שנקר

דורון שנקר

הרכבים חברי מיל"ה בניצוח

דורון

מתאים

עיבודים של

דורון

היום, היום

לחן

מילים

דודו ברק

מוני אמריליו

לקולות מעורבים

פרח משוגע

לחן

מילים

רחל שפירא

נחום היימן

לקולות מעורבים

עמותת מיל"ה - מרכז ישראלי למקהלות וחבורות זמר    milachoirs.com