אריה ברכה

אריה ברכה
Facebook.jpg

הרכבים חברי מיל"ה בניצוח

אריה

ברמה ישוררו

קצרין

ברמה ישוררו
גלי שיר

קרית ים

גלי שיר
צלילים בחולה

יסוד המעלה

צלילים בחולה

מתאים

עיבודים של

אריה

עמותת מיל"ה - מרכז ישראלי למקהלות וחבורות זמר    milachoirs.com