צליל רענן

רעננה

ישוב:

שרון צפון

מחוז:

הדר זלטין

בניצוח

10

רעננה

עמותת מיל"ה - מרכז ישראלי למקהלות וחבורות זמר    milachoirs.com