צלילי הקשת

ראשון לציון

ישוב:

שפלה

מחוז:

לריסה לומלסקי

בניצוח

20

ראשון לציון

עמותת מיל"ה - מרכז ישראלי למקהלות וחבורות זמר    milachoirs.com