צלילי החוף

מ.א. חוף אשקלון

ישוב:

דרום

מחוז:

איתי לב

בניצוח

19

מ.א. חוף אשקלון

עמותת מיל"ה - מרכז ישראלי למקהלות וחבורות זמר    milachoirs.com