חיוכים

קרית אתא

ישוב:

צפון

מחוז:

עידן שרון

בניצוח

15

קרית אתא

עמותת מיל"ה - מרכז ישראלי למקהלות וחבורות זמר    milachoirs.com