ארבע על ארבע

ישוב:

מרכז

מחוז:

דורון שנקר

בניצוח

10

תל אביב

עמותת מיל"ה - מרכז ישראלי למקהלות וחבורות זמר    milachoirs.com