אוניסינגרס

תל אביב

ישוב:

גוש דן

מחוז:

יוסי זייפרט

בניצוח

18

תל אביב

עמותת מיל"ה - מרכז ישראלי למקהלות וחבורות זמר    milachoirs.com