שרים בטירת הכרמל 2016

עד

טירת הכרמל

עמותת מיל"ה - מרכז ישראלי למקהלות וחבורות זמר    milachoirs.com