שרים באנדרטת ה-22 (נדחה מ-1/6)

יום רביעי, 12 במאי 2021

עד

צומת השרון (בית ליד)

שרים באנדרטת ה-22 (נדחה מ-1/6)
אירוע עבר