קונצרט הזמיר ישראל בירושלים

יום חמישי, 30 ביוני 2022

יום חמישי, 30 ביוני 2022

עד

אולם י.מ.ק.א. ירושלים

קונצרט הזמיר ישראל בירושלים
אירוע עבר