top of page

קול פעמונים 2019

דף אירוע

יום שלישי, 15 באוקטובר 2019

יום רביעי, 16 באוקטובר 2019

עד

גן לאומי בית גוברין-מרשה

קול פעמונים 2019
אירוע עבר

מופעי מקהלות במערות הפעמון בעלות האקוסטיקה המיוחדת ובפני קהל המבקרים הרב הגודש את הגן הלאומי בחול המועד סוכות.

משתתפים:

bottom of page