top of page

קול פעמונים 2017

דף אירוע

יום ראשון, 8 באוקטובר 2017

עד

גן לאומי בית גוברין-מרשה

קול פעמונים 2017
אירוע עבר

14:40 - 12:00  מופעים לכל המשפחה בני 40 דקות.

השתתפו הרכבים שהופיעו בשנה האחרונה בתכנית משלהם.

14:45 - 15:45  מופע לשלושה הרכבים בשתי מערות הפעמון במקביל. כל הרכב הופיע 20 דקות.

16:00 - 17:00  מופע לשלושה הרכבים בשתי מערות הפעמון במקביל. כל הרכב הופיע 20 דקות.

17:30               מופע מסכם, בו השתתפו כל ההרכבים שהופיעו במהלך היום

משתתפים:

bottom of page