פסח בגבעת התחמושת

יום שלישי, 30 במרץ 2021

יום שלישי, 30 במרץ 2021

עד

גבעת התחמושת, ירושלים

פסח בגבעת התחמושת
אירוע עבר