top of page

סמינר חווייתי בזום - שלושה מפגשים

דף אירוע

יום חמישי, 26 בנובמבר 2020

עד

Zoom

סמינר חווייתי בזום - שלושה מפגשים

סמינר בן שלושה מפגשים בהנחיית אבי שיינמן

בנושא התחדשות וצמיחה - "ארגז כלים" פרקטי בעידן משבר ואי ודאות

חינם לחברי מיל"ה

שלושת המפגשים יתקיימו בשעות 11:00 - 12:30 בתאריכים הבאים:

  • יום חמישי 26/11/2020

  • יום שישי 4/12/2020

  • יום חמישי 10/12/2020

לחצו כאן לצפייה בעלון הסמינר

משתתפים:

bottom of page