top of page

סמינר חווייתי בזום - התחדשות וצמיחה - מפגש 2

דף אירוע

יום שישי, 4 בדצמבר 2020

יום שישי, 4 בדצמבר 2020

עד

Zoom

סמינר חווייתי בזום - התחדשות וצמיחה - מפגש 2

סמינר בן שלושה מפגשים בהנחיית אבי שיינמן

בנושא התחדשות וצמיחה - "ארגז כלים" פרקטי בעידן משבר ואי ודאות

חינם לחברי מיל"ה

שלושת המפגשים יתקיימו בשעות 11:00 - 12:30 בתאריכים הבאים:

יום חמישי 26/11/2020

יום שישי 4/12/2020

יום חמישי 10/12/2020

bottom of page