מקהלה לקהילה - תל אביב 22.3.23

דף אירוע

יום רביעי, 22 במרץ 2023

יום רביעי, 22 במרץ 2023

עד

מועדון אזרחים ותיקים, ת"א

מקהלה לקהילה - תל אביב 22.3.23
יש מקום להרכב אחד
באנר פרסומי