מחנה אימונים טרום עונה בשדה בוקר

יום חמישי, 14 בספטמבר 2017

עד

שדה בוקר, מדרשת בן-גוריון

מחנה אימונים טרום עונה בשדה בוקר
אירוע עבר