מחנה אימונים ווקאלי בשדה בוקר

יום חמישי, 2 במרץ 2017

עד

שדה בוקר, מדרשת בן-גוריון

מחנה אימונים ווקאלי בשדה בוקר
אירוע עבר