כנס מנהלי מחוזות ופעילים אזוריים

עמותת מיל"ה - מרכז ישראלי למקהלות וחבורות זמר    milachoirs.com