חנוכה בטירת הכרמל 2021

עד

טירת הכרמל

כנס מקהלות בן ארבעה ימים, הדלקת נרות ומופע אומן אורח

עמותת מיל"ה - מרכז ישראלי למקהלות וחבורות זמר    milachoirs.com